Menü Kapat

Vizyonumuz;

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, Özgüveni yüksek, 21. yüzyılın;

 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu,
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken,
 • Yurtsever,
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,
 • Ahlaklı,
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen kursları arasında olmak ve sınavlara hazırlık kurslarının en iyisi olmak.

Misyonumuz;

 • Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,
 • Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda, Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Bilimsel düşünceyi ön planda tutan,
 • En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
 • Teknoloji destekli,
 • Yabancı dil ağırlıklı ve
 • Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

İlkelerimiz

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan Detay Akademi, ilkelerini de bu büyük düşüncelerden alır. Detay Akademi, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:

 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
 • İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
 • Barıştan yana olmak.
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
 • Gerçekçi olmak.
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
 • Girişimci olmak.
 • Çok yönlü olmak.
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

Öğrenim Hedeflerimiz

Milli Eğitim Temel Kanunu, Detay Akademi’de sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür. Detay Akademi Kursları Bireysel Eğitim Koçluğu Sistemi ile her öğrenci ile birebir ilgilenir. Kurstan çıktıktan sonraki bütün gününü planlar ve takip eder. Öğrenim yılı boyunca bütün zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme, müfredat ve sınav içerikleri inceleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli öğretim metod ve yaklaşımları belirler.

Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim evrelerinin tamamlanmasının ardından, sınıf içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen, gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardır. Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde gereken ilgi ve fırsatlar mutlaka sağlanır.

Tutarlı ve Tamamlayıcı Eğitim:

Bir dersteki öğrenme öğrencilerin diğer alanlarda öğrendikleri bilgilerle tutarlı ve onları tamamlayıcı olmalıdır. Kursumuzda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, öğrencileri yeteneklerini sonuna kadar kullanmaya teşvik eden öğrenim hedefleri içermektedir.

Öğrenci İçin Anlamlılık:

Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teoriler ile bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Derinlik:

Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.

Uygulayarak Öğrenme:

Pratik araştırmalar, öğrencilerin kavram ve tecrübeleri sınamalarına olanak sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru ilerleyecek şekilde planlanmıştır. Kursumuzda öğrenci aktif öğrenen, öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenir.

Destekleyici Öğrenme Ortamı:

Detay Akademi Kurslarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüş ve değerlerine saygı duyulur.

Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma:

Detay Akademi Kurslarında öğrencilerin teknolojik dünyayı kavrama, farklı teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme hedeflerine büyük bir önem verilir.

Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili:

Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirecek öğrenme hedeflerine yer verilir. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini ilerletecek şekilde planlanır. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.

Değerlendirme:

Detay Akademi Kurslarında değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır

Dinamizm:

Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri ve yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilir.

ARA